Prof. Ramona şi Florin Iştoc-Zembrea
Catedra de istorie-geografie

Ecoeducaţia trebuie tratată ca proces de sensibilizare şi formare a copiilor, tinerilor şi adulţilor pentru abordarea şi soluţionarea problemelor cu care omul şi mediul se confruntă. Dincolo de mesaje şi avertismente, este momentul ca fiecare să se simtă direct responsabil şi angajat în acţiunile de protecţie a mediului înconjurător.

Animaţi de acest gând, ne-am propus să-i implicăm pe elevii noştri în activităţi care conduc la rezolvarea problemelor de mediu sau măcar la ameliorarea lor, având în vedere că ei sunt gestionarii şi consumatorii de mâine a resurselor naturale. Scopul final al implicării lor directe în proiecte de mediu este adoptarea unui comportament ecologic adecvat şi a unei atitudini combative faţă de cei care distrug mediul cu bună ştiinţă sau din ignoranţă.

În acest sens, beneficiem şi de ajutorul celorlalte cadre didactice din şcoala noastră, de sprijinul Bisericii Baptiste "Emanuel", a Primăriei municipiului Oradea, a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor, precum şi a părinţilor elevilor noştri. Fiind un efort susţinut, credem că roadele se văd, activităţile de voluntariat pentru mediu, investigaţiile de teren, participările elevilor la diferite concursuri locale, judeţene şi naţionale, pe teme eco, fiind numeroase şi eficiente.

Dintre cele mai importante activităţi realizate în acest prim semestru al anului şcolar 2012-2013, menţionăm: plantarea de arbuşti ornamentali, în curtea Bisericii Baptiste "Emanuel", în cadrul Zilelor Naţionale de Plantare, demararea unei vaste campanii de colectare de maculatură, la nivelul întregii şcoli, în cadrul concursului judeţean organizat de către S.C. ECO Bihor, APM Bihor, Primăria Oradea şi alte instituţii, în perioada noiembrie-decembrie 2012, urmând ca banii obţinuţi prin valorificarea maculaturii să fie folosiţi pentru cumpărarea unor cadouri de Crăciun, copiilor de la Centrul de Îngrijire de Zi din Oradea, cu care avem o legătură de prietenie de mai bine de doi ani. Am continuat şi activităţile de mediatizare a compactării peturilor cu ajutorul aparatului Tepet, în cadrul Concursului Naţional "Şcoli pentru un viitor verde - Edupet", în vederea educării copiilor în spiritul unui comportament prietenos faţă de mediu, prin participarea directă la colectarea şi reciclarea recipientelor PET.

De asemenea menţionăm participarea la secţiunea artistică a concursului judeţean "Colectarea selectivă şi eco-estetica DEEE-urilor" (organizat de APM Bihor şi asociaţia Ecotic) în perioada noiembrie-decembrie 2012, organizarea unei dezbateri având ca temă "Poluarea atmosferică şi surse de energie alternativă în Oradea" (noiembrie 2012), cu participarea d-nei Loredana Tîrţ - reprezentant APM Bihor, activitate cuprinsă în cadrul proiectului "Îmbunătăţirea calităţii mediului în şcoală şi în comunitate, prin implicarea elevilor în activităţi extraccuriculare", finanţat de către Primăria municipiului Oradea.

O amplă activitate a constituit-o realizarea unei investigaţii pe echipe, de către elevii claselor a XI-a A şi B, privind problemele de mediu identificate în perimetrul localităţii Oradea, cu accent pe poluarea atmosferică provocată de autovehicule, în vederea conştientizării comunităţii locale cu privire la efectele nocive ale emisiilor de gaze în atmosferă, pentru adoptarea unor măsuri de eficientizare a consumului de combustibil utilizat pentru motoarele de automobil, precum şi de reducere a consumului de benzină cu plumb. Această activitate, cuprinsă în cadrul Concursului Naţional "Patrula ECO", la care participăm cu entuziasm pentru a treia oară, consecutiv, a oferit elevilor prilejul de a se întâlni cu specialişti din diverse domenii (de ex. dealeri auto, ingineri, poliţişti etc.), de a sta de vorbă cu simpli cetăţeni dar şi cu reprezentanţi ai instituţiilor locale, precum d-na Florica Cherecheş, consilier local, în legătură cu problemele investigate, în vederea găsirii unor soluţii optime, realiste de reducere a consumului de energie a autovehiculelor utilizate de rezidenţi, precum şi a emisiilor de CO2.

Rezultatele investigaţiilor realizate de către elevi au constituit obiectul unui portofoliu ce cuprinde: chestionare, pliante, grafice, poze, soluţii proprii, interviuri cu diverse persoane abilitate în domeniu etc., ele fiind incluse şi în cadrul unor prezentări PPT, vizionate la orele de geografie a mediului înconjurător.

Activităţile şi proiectele menţionate mai sus se înscriu şi în cadrul unui parteneriat internaţional, iniţiat de d-na prof. Bolcaş Claudia, cu şcoala Wartburg din Olanda - Rotterdam, intitulat "Keep your soul, house and school clean!" ("Păstrează-ţi sufletul, casa şi şcoala curate!"), parteneriat în care avem şi noi onoarea de a fi membri.

Considerăm că aceste proiecte merită să se realizeze şi în următorii ani şi să rămână un obicei al Liceului Teologic Baptist "Emanuel" Oradea, iar energia consumată pentru derularea lor să fie folositoare.