Campanie stradală organizată de membrii patrulei ECO "Omuleţii verzi" (clasele XI A şi B), din cadrul Liceului Teologic Baptist "Emanuel" Oradea

Motto: "Eu pot să fac ceea ce tu nu poţi face, iar tu poţi face ceea ce eu nu pot face. Împreună putem face lucruri mari. Nimeni nu poate realiza vreodată singur ceea ce poate realiza prin parteneriat cu alţii." (Maica TEREZA)

Prof. Ramona Iştoc-Zembrea
Catedra de istorie-geografie
! Obiectivele acţiunii
  • Formarea unui comportament ecologic adecvat prin stimularea motivaţiei pentru conservarea resurselor locale şi derularea de acţiuni concrete de protecţie a mediului înconjurător.

  • Sensibilizarea părinţilor şi elevilor liceului nostru, dar şi a trecătorilor cu privire la necesitatea implicării lor în acţiuni de protejare şi conservare a resurselor locale.

  • Cultivarea capacităţii de cooperare în scopul protejării mediului.
! Rezultatele acţiunii
  • Motivarea şi sensibilizarea elevilor în a se implica activ în problemele de mediu locale identificate, dovedind însuşirea unui comportament ecologic adecvat, demn de urmat.

  • Patrula ECO a şcolii a reuşit să realizeze mai multe standuri de informare cu privire la necesitatea conservării unor resurse locale, precum apele geotermale, apa minerală de la Tinca, nuferii din Băile Felix, ecosistemul din peşterile bihorene, etc.

  • Membrii patrulei ECO au realizat planşe, machete, afişe, pliante informative pe care le-au distribuit profesorilor, colegilor şi trecătorilor, reuşind să-i atragă la standurile pregătite, să le pună diferite întrebări cu privire la resursele locale care ar trebui conservate şi chiar să obţină de la cei intervievaţi unele sugestii, dovadă fiind şi filmuleţul ce poate fi vizualizat accesând următorul link:

! Ce am învăţat
  • Educaţia pentru mediu îi pune pe elevi în contact direct cu natura, prin activităţile desfăşurate, pentru a le dezvolta preţuirea faţă de minunata creaţie a lui Dumnezeu şi pentru a schimba mentalitatea faţă de mediu în comunitate, promovând comportamente favorabile ameliorării relaţiilor dintre om şi mediu.

  • Implicarea elevilor în problemele comunităţii locale legate de protecţia şi conservarea mediului îi responsabilizează, favorizând modelarea lor ca cetăţeni activi, conştienţi şi preocupaţi de realizarea unui echilibru între mediul natural şi cel antropic.