NUMELE

FUNCŢIA

GRAD DIDACTIC

DISCIPLINA

POZA

Curta Iosif-Viorel Director I Educaţie tehnologică
Buleandra Constantin Director adjunct I Informatică