Liceul Teologic Baptist "Emanuel" Oradea participă la Concursul Naţional "Şcoli pentru un viitor verde" cu o echipă formată din 20 de elevi de clasa a VII-a, la secţiunea Terra Magazin, coordonaţi de către prof. Ramona şi Florin Iştoc.

"Şcoli pentru un viitor verde" se adresează tuturor şcolilor şi grădiniţelor din România şi urmăreşte realizarea de activităţi instructiv-educative, cu scopul de a informa preşcolarii, elevii, cadrele didactice, părinţii şi comunităţile locale în legătură cu problemele actuale de ecologie, dar şi de a dezvolta în rândul copiilor responsabilitatea faţă de comunitatea şi mediul în care aceştia trăiesc şi învaţă.

Prin organizarea Programului Educational şi Concursului Naţional "Şcoli pentru un viitor verde", se urmăreşte să se ofere elevilor, educatorilor / învăţătorilor / profesorilor posibilitatea de a se implica activ şi direct în acţiuni instructiv-educative simple, eficiente.

Despre organizatori

Asociaţia "Şcoli pentru un viitor verde" este o persoană juridică non-profit care are ca scop promovarea şi desfăşurarea de programe educative, culturale şi ecologice.

Pentru a proteja cât mai bine natura, a economisi resursele naturale şi a oferi tuturor şansa de a participa, editia a II-a (2011) a Concursului "Şcoli pentru un viitor verde" se desfăşoară electronic pe portalul www.scolipentruunviitorverde.ro.

În perioada următoare, până pe 29 mai 2011, echipele înscrise în concurs trebuie să organizeze şi să desfăşoare 4 activităţi ecologice, câte una în fiecare lună de concurs, vizând tematica propusă în regulament.

Pentru mai multe detalii legate de activităţile desfăşurate de către echipa verde a Liceului Teologic Baptist "Emanuel" Oradea, accesaţi www.scolipentruunviitorverde.ro.

Programul este organizat cu sprijinul Societăţii de Geografie din România, al Institutului de Geografie al Academiei Române.

Concursul Naţional "Şcoli pentru un viitor verde", la care am participat cu o echipă formată din 20 de elevi de clasa a VII-a, ajutaţi de colegii mai mari, din clasa a XI-a, la secţiunea Terra Magazin, s-a finalizat cu obţinerea unei menţiuni, rezultatele jurizării găsindu-se atât pe site-ul www.scolipentruunviitorverde.ro, cât şi în revista Terra Magazin, nr. 9(157), 2011.