Liceul Teologic Baptist "Emanuel" Oradea participă la Concursul Naţional "Patrula ECO" cu un număr de 100 de elevi (clasele a VII-a A şi B, a XI-a A şi B), coordonaţi de către profesorii: Iştoc Ramona, Iştoc Florin şi Bolcaş Claudia.

"Patrula ECO" este un concurs naţional de responsabilitate socială dedicat şcolilor care doresc să se implice în programe de educaţie pentru mediu. Concursul, dincolo de premii, oferă posibilitatea implicării şcolii în rezolvarea problemelor de mediu, alături de partenerii instituţionali locali.

Patrula ECO este un grup de elevi, condus de un educator sau profesor coordonator, care observă factorii pozitivi şi negativi din perimetrul în care locuiesc sau îşi desfăşoară activitatea.

Concept

Patrula ECO este un sistem de monitorizare a paşilor pozitivi în ceea ce priveşte protecţia mediului înconjurător, dar şi de colectare de date privind problemele de mediu cu care se confruntă comunităţile locale. Datele furnizate de "Patrula ECO" sunt colectate, procesate şi elaborate sub forma unui "Raport al Patrulei ECO". Acest raport este întocmit şi înaintat de către organizatorii tuturor factorilor abilitaţi să rezolve problemele de mediu semnalate în raport: Agenţii Locale de Protecţie a Mediului, Consilii Judeţene, Primării, Consilii Locale, societăţi comerciale şi alte instituţii care îşi arată disponibilitatea de a se implica. Astfel, şcolile implicate în Concursul Naţional "Patrula ECO" au posibilitatea să se implice activ în depistarea şi rezolvarea problemelor de mediu cu care se confruntă comunitatea care generează populaţia şcolară.

Organizatori

Concursul Naţional "Patrula ECO" este organizat de Editura Decesfera Media şi Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie.

Patrula ECO a Liceul Teologic Baptist "Emanuel" Oradea se numeşte "omuleţii verzi". Are ca şi însemne distinctive un imn, o mascotă şi o siglă, care pot fi vizualizate, împreună cu activităţile şi topurile realizate până în prezent, pe site-ul www.patrulaeco.ro.

În urma jurizării agendelor eco trimise la Bucureşti, eleva Albu Adina, din actuala clasă a VIII-a B, a obţinut un premiu special, iar patrula şcolii noastre s-a situat pe locul 37 din 238 de şcoli participante.