Momentele de început

Liceul Teologic Baptist "Emanuel" a fost înfiinţat în anul 1990 de către Biserica Baptistă Nr. 2, în prezent Biserica Baptistă "Emanuel" din Oradea. Şcoala reprezintă răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile credincioșilor din perioada dictaturii comuniste, vreme în care propovăduirea Evangheliei în mass-media sau în şcoli era doar un vis aflat în stadiul de subiect de rugăciune. Dacă la început a existat doar ciclul liceal, Liceul "Emanuel" a crescut de-a lungul anilor, astfel că din 1998 funcţionează clase de gimnaziu, iar începând cu anul 2002 şcoala se completează cu învăţământul primar. În prezent sunt şcolarizaţi peste 900 de elevi la grădiniță și în clasele pregătitoare-XII.

Planul lui Dumnezeu ca în Oradea să existe o şcoală baptistă s-a realizat prin implicarea directă a Bisericii Baptiste Nr. 2, dar în mod deosebit prin eforturile pastorilor şi ale profesorilor fondatori, dintre care îi amintesc pe următorii:

Iosif Ţon – pastor al Bisericii Baptiste Nr. 2, ulterior Biserica Baptistă "Emanuel" din Oradea, coordonator al proiectului înfiinţării liceului;

Bunta Florian – profesor de matematică, primul director al liceului, membru în comisia cultului baptist, care a solicitat Ministerului Învăţământului acordul pentru înfiinţarea şcolii;

Goian Traian – profesor de istorie, membru în comisia cultului baptist, care a solicitat Ministerului Învăţământului acordul pentru înfiinţarea şcolii;

Negruţiu Florian – pastor, profesor de matematică, director al liceului, actualmente pastor al acestei instituţii;

Georgescu-Păun Mircea – profesor de educaţie fizică şi director al şcolii până în anul 2008.

Fărcaş Florica – profesor de limba franceză;

Toşa Aurel – profesor de muzică, ansamblu coral, muzică bisericească;

Maior Gheorghe – pastor, profesor de teologie şi fizică;

Bokor Barnabas – profesor de muzică, ansamblu coral, muzică bisericească;

Iova Georgeta – medic, profesor de biologie;

Hegheşan Mariana – profesor de limba engleză;

Popovici Georgeta – profesor de chimie;

Galchiş Alexandru – profesor de matematică;

Patronajul spiritual, misiunea şi obiectivele şcolii

Liceul Teologic Baptist "Emanuel" este o şcoală integrată în reţeaua învăţământului de stat, aflată sub patronajul spiritual al Bisericii Baptiste "Emanuel" din Oradea. Pastorul coordonator care răspunde din partea bisericii de activităţile şcolii este d-l Vidu Petru, acesta având şi rolul principal în realizarea noii clădiri a şcolii. Un rol deosebit de important în evoluţia Liceului Teologic Baptist "Emanuel" l-au avut pastorii Louis Thomas - finanţatorul principal al proiectului noii clădiri - şi Jim Hardwick, care a sprijinit în mod constant dezvoltarea şcolii, atât financiar cât şi din punct de vedere spiritual.

La temelia educaţiei elevilor din Liceul "Emanuel" se află Sfânta Scriptură, scopul principal al şcolii fiind acela de a le forma acestora un caracter în conformitate cu morala creştină. Motto-ul şcolii îl reprezintă cuvintele apostolului Pavel din Epistola către Efeseni 4:25: "Fiecare să spună aproapelui său adevărul". Dorim să venim în sprijinul părinților care împărtăşesc acest deziderat şi acest principiu fundamental al educaţiei creştine. Al doilea scop al şcolii are în vedere faptul că elevii Liceului Teologic Baptist „Emanuel“ participă la examenele naţionale, de aceea căutăm să le oferim acestora pregătirea ştiinţifică cerută de standardele învăţământului preuniversitar din România.

Director adjunct,
prof. Constantin Buleandra