Metodologia şi calendarul înscrierii în înv. primar pentru anul şcolar 2015-2016


Criterii specifice de departajare pentru înscrierea în învăţământul primar stabilite la nivelul Liceului Teologic Baptist "Emanuel"
  1. Copiii care au fraţi elevi la Liceul Teologic Baptist "Emanuel";
  2. Copiii din familii care au participat la activităţi de sprijinire a proiectelor şcolii;
  3. Copiii de la grădiniţele "Emanuel" şi "Betlehem" care sunt structuri în cadrul Liceului Teologic Baptist "Emanuel";
  4. Copiii ai căror părinţi au locul de muncă în şcoală;
  5. Copiii ai căror părinţi sunt absolvenţi ai Liceului Teologic Baptist "Emanuel".

!!! Unităţile de învăţământ vor informa părinţii că ordinea în care se programează telefonic pentru completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere şi/sau acordarea unei priorităţi la înscriere. Informaţia va fi afişată la secretariatul unităţii de învăţământ, la avizierul acesteia şi pe site-ul şcolii, dacă acesta există, şi va fi comunicată direct părinţilor la momentul programării telefonice sau al prezentării pentru completarea/validarea cererii-tip de înscriere.


Acte necesare la înscrierea în învăţământul primar
  • xerocopie după certificatul de naştere al copilului
  • xerocopie după buletinul părinţilor
  • dosar plic

!!! În momentul prezentării la unitatea de învăţământ pentru completarea cererii-tip de înscriere, părinţii vor fi informaţi că aplicaţia informatică nu permite înscrierea copilului la mai multe unităţi de învăţământ. În cazul în care aplicaţia informatică semnalează că pentru copilul respectiv a mai fost depusă o cerere de înscriere la altă unitate de învăţământ, înscrisă în baza de date, întrucât a fost validată, dosarul de înscriere nu va mai fi acceptat şi rămâne valabilă opţiunea deja asumată pentru altă unitate de învăţământ.