!!! Vineri, 21.02.2014, începând cu ora 9:00, se organizează în cadrul Liceului Teologic Baptist "Emanuel" evenimentul "Ziua porţilor deschise" dedicat etapei premergătoare a programului de înscriere a copiilor în învăţământul primar. Părinţii şi copiii pot vizita spaţiile dedicate activităţii clasei pregătitoare şi pot discuta cu profesorii din învăţământul primar modul în care vor fi realizate înscrierile, dar şi cum vor decurge orele de la acest nivel.


Metodologia şi calendarul înscrierii în înv. primar pentru anul şcolar 2014-2015


Criterii specifice de departajare pentru înscrierea în învăţământul primar stabilite la nivelul Liceului Teologic Baptist "Emanuel"
  1. Copiii care au fraţi elevi la Liceul Teologic Baptist "Emanuel";
  2. Copiii din familii care au participat la activităţi de sprijinire a proiectelor şcolii;
  3. Copiii de la grădiniţele "Emanuel" şi "Betlehem" care sunt structuri în cadrul Liceului Teologic Baptist "Emanuel";
  4. Copiii ai căror părinţi au locul de muncă în şcoală;
  5. Copiii ai căror părinţi sunt absolvenţi ai Liceului Teologic Baptist "Emanuel".

!!! Unităţile de învăţământ vor informa părinţii că ordinea în care se programează telefonic pentru completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere şi/sau acordarea unei priorităţi la înscriere. Informaţia va fi afişată la secretariatul unităţii de învăţământ, la avizierul acesteia şi pe site-ul şcolii, dacă acesta există, şi va fi comunicată direct părinţilor la momentul programării telefonice sau al prezentării pentru completarea/validarea cererii-tip de înscriere.


Acte necesare la înscrierea în învăţământul primar
  • xerocopie după certificatul de naştere al copilului
  • xerocopie după buletinul părinţilor
  • dosar plic

!!! În momentul prezentării la unitatea de învăţământ pentru completarea cererii-tip de înscriere, părinţii vor fi informaţi că aplicaţia informatică nu permite înscrierea copilului la mai multe unităţi de învăţământ. În cazul în care aplicaţia informatică semnalează că pentru copilul respectiv a mai fost depusă o cerere de înscriere la altă unitate de învăţământ, înscrisă în baza de date, întrucât a fost validată, dosarul de înscriere nu va mai fi acceptat şi rămâne valabilă opţiunea deja asumată pentru altă unitate de învăţământ.


Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor

Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2014 inclusiv pot să-şi înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.