NUMELE

FUNCŢIA

GRAD DIDACTIC

DISCIPLINA

Buleandra Constantin Profesor I Informatică
Curta Iosif Profesor I Educaţie tehnologică
Opriş Dorin Profesor Def. TIC
Informatică
Puşcaş Florina Profesor II TIC