NUMELE

FUNCŢIA

GRAD DIDACTIC

DISCIPLINA

Fiter Ciprian Profesor II Sport
Educaţie fizică
Filip Lidia Profesor II Educaţie fizică
Pop Beniamin Profesor Deb. Educaţie fizică